kan man ikke få sit hus godkendt kan det godkendes ved ankenævnet og nykredit forsikring ,

se her hvordan og hvad dobbelmoralen bruges til ,se hvordan nykredit og anke godkender dit hus så den er klar til at blive solgt 

 en af forklaringerne        oplægningsvejledning      biller taget af nykredit      et kik ind over tagrum        opsigelse fra trykforsik 

                            

                     

 

 

 

 

           Se advokat skrivelser og rapporter. andre beskrivelser Bygningsreglement:sbi:BYG-ERFA:ståb